Hoe meet Fluvius mijn verbruik?

Op jouw afleverset is een digitale warmtemeter gemonteerd. Die meet:

  • het aantal kubieke meter water dat vanuit het warmtenet door je warmte-installatie stroomt
  • de temperatuur van het aangevoerde water
  • de temperatuur van het afgekoelde water.

Op basis van die geregistreerde informatie bepalen wij de hoeveelheid geleverde energie in kilowattuur (kWh). De afleverset met de warmtemeter blijft wel onze eigendom.