Komt mijn stad of gemeente in aanmerking voor een warmtenet?

Om jou als stad of gemeenten te helpen je klimaatdoelstellingen te halen, voeren we in gebieden met beschikbare restwarmte regelmatig haalbaarheidsstudies uit, waarbij we de lokale besturen nauw betrekken. Bij een positief resultaat contacteren we de warmteproducent en de verschillende actoren om het project in gang te zetten. Zijn de studieresultaten niet overtuigend genoeg om de knoop door te hakken? Dan proberen we de balans in het voordeel van het warmtenet te doen omslaan, bijvoorbeeld door extra afnemers te zoeken. Zo wint iedereen bij dergelijke duurzame projecten.

Momenteel werken we aan warmteprojecten in de volgende regio’s :

  • Antwerpen (projecten Antwerpen Nieuw Zuid en Blue Gate)
  • Turnhout (projecten Niefhout en Turnova)
  • Hoogstraten
  • Mol en Dessel
  • Harelbeke
  • Kuurne
  • Roeselare
  • Diksmuide
  • Veurne.