Hoe gaat Fluvius te werk bij de realisatie van een warmtenet

De Fluvius-aanpak om te bepalen of je stad/gemeente in aanmerking komt, ziet er als volgt uit:

 1. informatie inwinnen
 2. grondige analyse opstellen
  • Wat is de warmtebron?
  • Wat is de lengte van het net (afstand tot de bron)?
  • Wie zijn de verbruikers?
  • Is er een potentieel van 4 MWh? (dit is het minimum om rendabel te zijn)
  • Is het project levensvatbaar?
  • Welke rol speelt het lokaal bestuur in dit project?
 3. intentieverklaring warmte ondertekenen
 4. economische haalbaarheid toetsen aan de hand van een business case
 5. contractuele afspraken maken
 6. aanbesteding organiseren
 7. project uitvoeren
 8. warmtenet uitbaten met garanties
  • We zorgen voor gegarandeerde warmte, de klok rond. Je beschikt dus steeds over voldoende warmte, warm water of koeling.
  • Als het net zou verdwijnen of wegvallen, zorgen we voor een gelijkwaardig alternatief.
 9. metingen en databeheer verzorgen.