Warmtenet in Harelbeke en Kuurne: nieuwe stadskern zit er warmpjes in!

De steden Harelbeke en Kuurne willen de buurt rond de Leie grondig renoveren, om zo tot een volledig vernieuwde stadskern te komen. Fluvius en afvalintercommunale Imog legden alvast in een eerste fase een warmtenet aan. Deze loopt vanaf de verbrandingsinstallatie van Imog tot aan het OCMW en vooziet zo’n 165 gezinnen en 5 niet-residentiële gebouwen van wartmte.

Warmtenet Harelbeke

Aangesloten op het warmtenet

 • Gemeentegebouwen
 • Stadsgebouwen,
 • Appartementsgebouwen
 • Scholen
 • Particuliere klanten verkaveling woonpark
Warmtenet aanleg

Hoe werkt het warmtenet?

Fluvius creëerde een hoofdleiding van circa 2,1 km die Imog met de Toekomststraat verbindt. Vervolgens brengt een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen warm water tot in de appartementsgebouwen en stadsgebouwen. Dit water zorgt voor sanitair warm water en centrale verwarming. Energie die anders verloren gaat, wordt zo op een duurzame manier hergebruikt. Daarna stroomt het afgekoelde water terug naar Imog om het opnieuw op te warmen.

Rolverdeling: wie doet wat?

Fluvius zorgt voor:

 • de levering van warmte.
 • het onderhoud van de warmtecentrale en de leidingen  van het warmtenet.
 • het onderhoud van de warmtemeter die je verbruik registreert.

Jouw installateur of verhuurder zorgt voor:

 • het onderhoud van de binneninstallatie, inclusief de afleverset van je woning.

Wie is de warmteleverancier

Fluvius is de warmteleverancier (koopt warmte in van Imog). Graag meer info?
Neem gerust contact op via:
T - 078 35 35 37
E - [email protected]

Waar ligt het warmtenet?

Detailplan van het warmtenet in Harelbeke en Kuurne
Kosten warmtenet

Hoe is het warmtetarief opgebouwd?

Voor de warmtetarieven voor jou als huishoudelijke klant geldt het ‘Niet Meer Dan Anders’ (NMDA)-principe’. Dit houdt in dat je voor je warmte gemiddeld niet méér betaalt dan als je met een moderne cv-installatie op aardgas zou verwarmen.
De warmteprijs is onder meer gebaseerd op de aardgasprijs, de soort warmtebron, vaste kosten (bv. jaarlijkse netvergoeding), variabele kosten (je warmteverbruik) ... Kortom, geen uniforme prijs, wel op maat van het warmtenetproject en zelfs type gebouw (woning, appartement of niet residentieel).
 

Hoeveel bedraagt de warmtefactuur?

Het metertje in je afleverset (warmtewisselaar)  geeft weer hoeveel kWh aan warmte precies is afgegeven. Meteen de basis voor je factuur. Die bestaat uit:

 • Aansluitingskosten: afhankelijk van het aansluitvermogen en het soort gebouw.
 • Jaarlijkse netvergoeding: de kosten die gemaakt worden om het warmtenet in stand te houden (24/7 dienstverlening).
 • Variabele kost: weerspiegelt het verbruikspatroon. Hoe meer je dus let op je energieverbruik, hoe lager deze kostenpost.

Bij appartementen worden er twee keer kosten aangerekend: aan de syndicus (die meestal het warmteverlies in het gebouw doorrekent) en aan de eindgebruiker.

Meer weten over je warmtefactuur? Op de website van Fluvius vind je meer details.

Wat in het geval van een storing?

Probleem met je verwarming of warm water?

Bekijk alvast de info over storingen op een warmtenet. Zo ontdek je snel en makkelijk of het defect aan je eigen installatie ligt, of die van Fluvius.

Storing veroorzaakt door je binneninstallatie?

Bel met je syndicus of installateur.

Storing veroorzaakt door een onderbreking in de warmtelevering of een defect in de Fluvius-eigendommen?  

Je kan dag en nacht terecht bij 078 35 35 37.