Industrieterrein De Kluis werkt met warmte

In KMO-zone De Kluis in Hoogstraten werden negen bedrijven aangesloten op het warmtenetwerk van Fluvius. De leiding van 1.82 kilometer loopt door de bedrijvenzone en spaarde in 2020 zo’n 40 ton aan CO2. Dat is 765 keer van Brussel naar Parijs rijden met een dieselauto.

Warmtenetten

Aangesloten op het warmtenet

  • Bedrijven
Warmtenet aanleg

Hoe werkt het warmtenet?

Dit warmtenetproject is een proefproject met IOK, de plaatselijke afvalbeheerder, om een warmtenet aan te leggen in een KMO-zone. Dit initiatief kwam er op vraag van de gemeente Hoogstraten, met oog voor een duurzame toekomst.

Rolverdeling: wie doet wat?

Fluvius zorgt voor:

  • de levering van warmte.
  • het onderhoud van de warmtecentrale en de leidingen van het warmtenet.
  • het onderhoud van de warmtemeter die je verbruik registreert.

Jouw installateur of verhuurder zorgt voor:

  • het onderhoud van de binneninstallatie, inclusief de afleverset van je woning.

Wie is de warmteleverancier

Fluvius is de warmteleverancier. Graag meer info?
Neem gerust contact op via:
T - 078 35 35 37
E - [email protected]

Waar ligt het warmtenet?

Detailplan van het warmtenet in Hoogstraten
Kosten warmtenet

Voor de warmtetarieven voor jou als huishoudelijke klant geldt het ‘Niet Meer Dan Anders’ (NMDA)-principe’. Dit houdt in dat je voor je warmte gemiddeld niet méér betaalt dan als je met een moderne cv-installatie op aardgas zou verwarmen.
De warmteprijs is onder meer gebaseerd op de aardgasprijs, de soort warmtebron, vaste kosten (bv. jaarlijkse netvergoeding), variabele kosten (je warmteverbruik) ... Kortom, geen uniforme prijs, wel op maat van het warmtenetproject en zelfs type gebouw (woning, appartement of niet residentieel).

Hoeveel bedraagt de warmtefactuur?

Het metertje in je afleverset (warmtewisselaar)  geeft weer hoeveel kWh aan warmte precies is afgegeven. Meteen de basis voor je factuur. Die bestaat uit:

  • Aansluitingskosten: afhankelijk van het aansluitvermogen en het soort gebouw.
  • Jaarlijkse netvergoeding: de kosten die gemaakt worden om het warmtenet in stand te houden (24/7 dienstverlening).
  • Variabele kost: weerspiegelt het verbruikspatroon. Hoe meer je dus let op je energieverbruik, hoe lager deze kostenpost.

Bij appartementen worden er twee keer kosten aangerekend: aan de syndicus (die meestal het warmteverlies in het gebouw doorrekent) en aan de eindgebruiker.

Meer weten over je warmtefactuur? Op de website van Fluvius vind je meer details.

Wat in het geval van een storing?

Probleem met je verwarming of warm water?

Bekijk alvast de info over storingen op een warmtenet. Zo ontdek je snel en makkelijk of het defect aan je eigen installatie ligt, of die van Fluvius.

Storing veroorzaakt door je binneninstallatie?

Bel met je syndicus of installateur.

Storing veroorzaakt door een onderbreking in de warmtelevering of een defect in de Fluvius-eigendommen?  

Je kan dag en nacht terecht bij 078 35 35 37.