Leuvense Vaartkom gaat voor warmte met een Twist

In Leuven kiezen woongebouwen De Ark en De Twist voor een warmtenet. De appartementen van De Twist en de serviceflats van De Ark met ontmoetingsruimte en crèche bieden zo aan 39 gezinnen en 4 niet-residentiële eenheden een duurzame warmteoplossing.

Warmtenetten

Aangesloten op het warmtenet

  • Appartementsgebouwen
  • Kinderdagverblijf
Warmtenet aanleg

Hoe werkt het warmtenet?

De warmteleiding van 100 meter is voorlopig het kortste net van Fluvius. Bovendien spaarden de bewoners in 2020 maar liefst 229 ton aan CO2, goed voor een besparing van de jaarlijkse uitstoot van maar liefst 23 mensen.

Fluvius zorgt voor:

  • de levering van warmte.
  • het onderhoud van de warmtecentrale en de leidingen van het warmtenet.
  • het onderhoud van de warmtemeter die je verbruik registreert.

Jouw installateur of verhuurder zorgt voor:

  • het onderhoud van de binneninstallatie, inclusief de afleverset van je woning.

Wie is de warmteleverancier

Veolia is de warmteleverancier. Graag meer info?
Neem gerust contact op via:
https://www.veolia.be/nl/contacteer-ons

Waar ligt het warmtenet?

Detailplan van het warmtenet in Leuven
Kosten warmtenet

Hoe is het warmtetarief opgebouwd?

Voor de warmtetarieven voor jou als huishoudelijke klant geldt het ‘Niet Meer Dan Anders’ (NMDA)-principe’. Dit houdt in dat je voor je warmte gemiddeld niet méér betaalt dan als je met een moderne cv-installatie op aardgas zou verwarmen.
De warmteprijs is onder meer gebaseerd op de aardgasprijs, de soort warmtebron, vaste kosten (bv. jaarlijkse netvergoeding), variabele kosten (je warmteverbruik) ... Kortom, geen uniforme prijs, wel op maat van het warmtenetproject en zelfs type gebouw (woning, appartement of niet residentieel).
 

Hoeveel bedraagt de warmtefactuur?

Het metertje in je afleverset (warmtewisselaar)  geeft weer hoeveel kWh aan warmte precies is afgegeven. Meteen de basis voor je factuur. Die bestaat uit:

  • Aansluitingskosten: afhankelijk van het aansluitvermogen en het soort gebouw.
  • Jaarlijkse netvergoeding: de kosten die gemaakt worden om het warmtenet in stand te houden (24/7 dienstverlening).
  • Variabele kost: weerspiegelt het verbruikspatroon. Hoe meer je dus let op je energieverbruik, hoe lager deze kostenpost.

Bij appartementen worden er twee keer kosten aangerekend: aan de syndicus (die meestal het warmteverlies in het gebouw doorrekent) en aan de eindgebruiker.

Meer weten over je warmtefactuur? Op de website van Fluvius vind je meer details.