Mol Balmatt, duurzame warmte voor SCK en VITO

Project Balmatt brengt warmte naar het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Met dit pilootproject voor diepe geothermie kiezen ze voor een duurzame manier van verwarmen.

Warmtenetten

Aangesloten op het warmtenet

  • Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN)
  • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
Warmtenet aanleg

Hoe werkt het warmtenet?

Mol Balmatt gaat voor diepe geothermie. Deze warmtebron komt van een natuurlijke warmte van onder het aardoppervlak. Het warme water wordt opgepompt en afgegeven via een warmtewisselaar. Het gekoelde water wordt daarna terug in de aarde gepompt.

Fluvius zorgt voor:

  • de levering van warmte.
  • het onderhoud van de warmtecentrale en de leidingen  van het warmtenet.
  • het onderhoud van de warmtemeter die je verbruik registreert.

Jouw installateur of verhuurder zorgt voor:

  • het onderhoud van de binneninstallatie, inclusief de afleverset van je woning.

Wie is de warmteleverancier

Vito is de warmteleverancier . Graag meer info?
https://vito.be/nl/contact/vito-hoofdkantoor

Waar ligt het warmtenet?

Detailplan van het warmtenet in Mol - Balmatt
Kosten warmtenet

Hoe is het warmtetarief opgebouwd?

Voor de warmtetarieven voor jou als huishoudelijke klant geldt het ‘Niet Meer Dan Anders’ (NMDA)-principe’. Dit houdt in dat je voor je warmte gemiddeld niet méér betaalt dan als je met een moderne cv-installatie op aardgas zou verwarmen.
De warmteprijs is onder meer gebaseerd op de aardgasprijs, de soort warmtebron, vaste kosten (bv. jaarlijkse netvergoeding), variabele kosten (je warmteverbruik) ... Kortom, geen uniforme prijs, wel op maat van het warmtenetproject en zelfs type gebouw (woning, appartement of niet residentieel).

Hoeveel bedraagt de warmtefactuur?

Het metertje in je afleverset (warmtewisselaar)  geeft weer hoeveel kWh aan warmte precies is afgegeven. Meteen de basis voor je factuur. Die bestaat uit:

  • Aansluitingskosten: afhankelijk van het aansluitvermogen en het soort gebouw.
  • Jaarlijkse netvergoeding: de kosten die gemaakt worden om het warmtenet in stand te houden (24/7 dienstverlening).
  • Variabele kost: weerspiegelt het verbruikspatroon. Hoe meer je dus let op je energieverbruik, hoe lager deze kostenpost.

Bij appartementen worden er twee keer kosten aangerekend: aan de syndicus (die meestal het warmteverlies in het gebouw doorrekent) en aan de eindgebruiker.

Meer weten over je warmtefactuur? Op de website van Fluvius vind je meer details.