Roeselare zet in op warmtenetten

De stad Roeselare zet met twee warmtenetten volop in op duurzaamheid. Bovendien mogen zij het record van grootste aantal particuliere woningen aangesloten op het warmtenet op hun naam zetten.

Warmtenetten

Aangesloten op het warmtenet

  • Appartementsgebouwen
  • Scholen
  • Particuliere klanten verkaveling Roobaertpark
Warmtenet aanleg

Hoe werkt het warmtenet?

Fluvius legde twee warmtenetten aan in Roeselare, samen goed voor 8.3 kilometer aan warmteleidingen! Enerzijds hebben ze een netwerk van 1.7 kilometer aan warmteleidingen die warmte vanuit de MIROM verbrandingsoven naar zeven openbare gebouwen brengt, anderzijds ligt er nog 6.6 kilometer aan warmteleidingen die vanaf 2021 honderden huishoudens van warmte voorzien door middel van gas.

Fluvius zorgt voor:

  • de levering van warmte.
  • het onderhoud van de warmtecentrale en de leidingen  van het warmtenet.
  • het onderhoud van de warmtemeter die je verbruik registreert.

Jouw installateur of verhuurder zorgt voor:

  • het onderhoud van de binneninstallatie, inclusief de afleverset van je woning.

Wie is de warmteleverancier

Fluvius is de warmteleverancier (koopt warmte in van Imog). Graag meer info?
Neem gerust contact op via:
T - 078 35 35 37
E - [email protected]

Waar ligt het warmtenet?

Detailplan van het warmtenet in Roeselare
Kosten warmtenet

Hoe is het warmtetarief opgebouwd?

Voor de warmtetarieven voor jou als huishoudelijke klant geldt het ‘Niet Meer Dan Anders’ (NMDA)-principe’. Dit houdt in dat je voor je warmte gemiddeld niet méér betaalt dan als je met een moderne cv-installatie op aardgas zou verwarmen.
De warmteprijs is onder meer gebaseerd op de aardgasprijs, de soort warmtebron, vaste kosten (bv. jaarlijkse netvergoeding), variabele kosten (je warmteverbruik) ... Kortom, geen uniforme prijs, wel op maat van het warmtenetproject en zelfs type gebouw (woning, appartement of niet residentieel).

Hoeveel bedraagt de warmtefactuur?

Het metertje in je afleverset (warmtewisselaar)  geeft weer hoeveel kWh aan warmte precies is afgegeven. Meteen de basis voor je factuur. Die bestaat uit:

  • Aansluitingskosten: afhankelijk van het aansluitvermogen en het soort gebouw.
  • Jaarlijkse netvergoeding: de kosten die gemaakt worden om het warmtenet in stand te houden (24/7 dienstverlening).
  • Variabele kost: weerspiegelt het verbruikspatroon. Hoe meer je dus let op je energieverbruik, hoe lager deze kostenpost.

Bij appartementen worden er twee keer kosten aangerekend: aan de syndicus (die meestal het warmteverlies in het gebouw doorrekent) en aan de eindgebruiker.

Meer weten over je warmtefactuur? Op de website van Fluvius vind je meer details.