Verwarmen op de restwarmte van de chipsfabriek

In Veurne verwarmen de bewoners van het suikerpark zich sinds 2021 aan de warmte die de oven van de Pepsico chipsfabriek produceert. Op die manier worden industrie en wonen verenigd op een leefbare en duurzame manier. Tegen 2030 kunnen honderden gezinnen en openbare gebouwen gebruik maken van de restwarmte van de oven. Op die manier wordt er meer dan 500 ton aan CO2 bespaard.

Warmtenet Veurne

Aangesloten op het warmtenet

  • Appartementsgebouwen
  • Particuliere woningen Suikerpark
  • Gemeentegebouwen
Warmtenet aanleg

Hoe werkt het warmtenet?

Fluvius legt tegen 2022 een leiding van 2,6 km aan die de Pepsico chipsfabriek met de nieuwe wijk Suikerpark. Een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen zorgt dat het warme water de wijk van warmte voorziet. Op die manier worden het sanitair warm water en de centrale verwarming op een duurzame manier op temperatuur gebracht.

Rolverdeling: wie doet wat?

Fluvius zorgt voor:

  • de levering van warmte.
  • het onderhoud van de warmtecentrale en de leidingen  van het warmtenet.
  • het onderhoud van de warmtemeter die je verbruik registreert.

Jouw installateur of verhuurder zorgt voor:

  • het onderhoud van de binneninstallatie, inclusief de afleverset van je woning.

Wie is de warmteleverancier

Noven is de warmteleverancier. Graag meer info?
Neem gerust contact op via:
https://noven.be/contact

Waar ligt het warmtenet?

Detailplan van het warmtenet in Veurne
Kosten warmtenet

Hoe is het warmtetarief opgebouwd?

Voor de warmtetarieven voor jou als huishoudelijke klant geldt het ‘Niet Meer Dan Anders’ (NMDA)-principe’. Dit houdt in dat je voor je warmte gemiddeld niet méér betaalt dan als je met een moderne cv-installatie op aardgas zou verwarmen.
De warmteprijs is onder meer gebaseerd op de aardgasprijs, de soort warmtebron, vaste kosten (bv. jaarlijkse netvergoeding), variabele kosten (je warmteverbruik) ... Kortom, geen uniforme prijs, wel op maat van het warmtenetproject en zelfs type gebouw (woning, appartement of niet residentieel).

Hoeveel bedraagt de warmtefactuur?

Het metertje in je afleverset (warmtewisselaar)  geeft weer hoeveel kWh aan warmte precies is afgegeven. Meteen de basis voor je factuur. Die bestaat uit:

  • Aansluitingskosten: afhankelijk van het aansluitvermogen en het soort gebouw.
  • Jaarlijkse netvergoeding: de kosten die gemaakt worden om het warmtenet in stand te houden (24/7 dienstverlening).
  • Variabele kost: weerspiegelt het verbruikspatroon. Hoe meer je dus let op je energieverbruik, hoe lager deze kostenpost.

Bij appartementen worden er twee keer kosten aangerekend: aan de syndicus (die meestal het warmteverlies in het gebouw doorrekent) en aan de eindgebruiker.

Meer weten over je warmtefactuur? Op de website van Fluvius vind je meer details.