Hoe verloopt de samenwerking met Fluvius?

  1. Wij leggen een warmtenet aan.
  2. Jij als bouwheer/projectontwikkelaar/aannemer vraagt bij ons een aansluiting aan. We vragen om zoveel mogelijk van de nodige documenten al mee te sturen.
  3. We bespreken de bouwplannen samen met jou, om het warmtelokaal optimaal in te planten in functie van de aansluiting op het warmtenet.
  4. Je ontvangt een offerte, een aansluitcontract en de technische voorwaarden. Deze offerte vermeldt ook de uitvoeringstermijn en de EAN*-codes van de aansluitingen.
  5. Je stuurt de ondertekende offerte samen met het aansluitcontract terug naar ons.
  6. Je voert de voorbereidende werken uit zoals gespecificeerd in de offerte en maakt daarna een afspraak met ons.
  7. Jij of de eindgebruiker sluit ondertussen een leveringscontract met een warmteleverancier. Wij kunnen de warmte-installatie pas in werking stellen als je bij de plaatsing van het afgiftestation een actief leveringscontract kan voorleggen.
  8. Wij plaatsen de aanvoerleiding, de terugvoerleiding en het afgiftestation.
  9. Jij kan de binneninstallatie aansluiten op het afgiftestation, volgens onze specificaties.
  10. Ten slotte kan jij of een installateur de verwarmingsinstallatie afstellen en regelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de binneninstallatie.

*EAN staat voor European Article Number. Het is een unieke identificatiecode van 18 cijfers, verbonden aan de fysieke locatie van de aansluitingen. Deze code is nodig om een leveringscontract met een warmteleverancier af te sluiten en voor de correcte afrekening van de verbruiken.