Wat moet je weten over de aansluiting van een warmtenet?

Lengte leiding

De aansluitingsleiding tussen het warmtenet en de woning is maximaal 25 m (collectieve of niet-residentiële gebouwen) of 10 m (woningen) lang. Binnen in de woning loopt de leiding maximaal 6 lopende meter door (ondergronds, in de kelder of in een toegankelijke kruipruimte). De algemene richtlijnen zijn van toepassing als het warmteafgiftestation niet verder dan respectievelijk 25 m of 10 m van de rooilijn ligt. Is de afstand groter, dan bekijken we dit apart met jou.

Geïsoleerde leidingen

De aanvoer- en retourleidingen van flexibel staal zijn omhuld door PUR-isolatie en een mantel van PE. De uitwendige diameter van de mediumbuis bedraagt 25 mm, die van de PE-mantel 90 mm. De aanvoertemperatuur schommelt tussen 65°C en 110°C (kan variëren per project).

Leidingtracé

De twee aansluitleidingen komen binnen via een sleuf. Deze aansluitsleuf wordt gegraven in overleg met ons. De sleuf komt tot aan de rooilijn in het verlengde van de bochten te liggen. De bochten worden verlengd met buizen van dezelfde doormeter.

Locatie afgiftestation met aansluitplaat

Het afgiftestation wordt in een wand geplaatst, die wordt afgewerkt met een aansluitplaat. Deze waterbestendige plaat in multiplex van 18 mm dik wordt bevestigd op een minimale hoogte van 1,80 m vanaf de afgewerkte vloer.

De locatie van het afgiftestation met aansluitplaat moet een droge en makkelijk bereikbare plaats zijn, zo dicht mogelijk bij de openbare weg. Deze ruimte is het best minimaal 2 m hoog, toegankelijk, goed verlicht en beschermd tegen weersinvloeden (droog, vorst- en windvrij).

De garage of inkomhal zijn het meest geschikt. Ruimtes lager dan de eerste kelderverdieping, een carport, koel- en vriesruimtes, badkamers, slaapkamers, kruipruimtes, liftkokers, doucheruimtes of toiletten zijn verboden.

Krijgt het afgiftestation een plek bij de andere nutsvoorzieningen? Dan moet het naast of onder de elektriciteitsmeter hangen, in geen geval erboven.

Op zoek naar meer technische details?